U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand

1862 (2003-2004) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 maart 2004
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1862 (2003-2004) nr. 1
1862 (2003-2004) nr. 2
1862 (2003-2004) nr. 3