U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging aan de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (citeertitel: "Paardenwedrennendecreet")

1462 (2002-2003) nr. 12
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 maart 2004
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1462 (2002-2003) nr. 1
1462 (2002-2003) nr. 3
1462 (2002-2003) nr. 4
1462 (2002-2003) nr. 7
1462 (2002-2003) nr. 8
1462 (2002-2003) nr. 11
1462 (2002-2003) nr. 12