U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

2088 (2003-2004) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

16 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

2088 (2003-2004) nr. 1
2088 (2003-2004) nr. 3
2088 (2003-2004) nr. 4