U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten

2122 (2003-2004) nr. 4
Amendementen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 maart 2004
Amendementen (pdf) ingediend