U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging en van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen

van de Vlaamse Regering
2194 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
21 april 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
30 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
8 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2194 (2003-2004) nr. 1
2194 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid