U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, wat de wijzigingen aan de bindende bepalingen betreft

2007 (2003-2004) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 maart 2004
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2007 (2003-2004) nr. 1
2007 (2003-2004) nr. 2
2007 (2003-2004) nr. 3