U bent hier

Ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische adviesraad" en tot wijziging van diverse andere decreten

van de Vlaamse Regering
2196 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
21 april 2004
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
30 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd.
8 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2196 (2003-2004) nr. 1
2196 (2003-2004) nr. 2
2196 (2003-2004) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid