U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, de bijlagen A en B en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 14 oktober 2003

van de Vlaamse Regering
2197 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
23 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2197 (2003-2004) nr. 1
2197 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Stefaan Platteau
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid