U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

van de Vlaamse Regering
2208 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
11 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
18 maart 2004
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Verslaggever : N. Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
30 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juli 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2208 (2003-2004) nr. 1
2208 (2003-2004) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Karlos Callens
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid