U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

van Jan Loones, Kris Van Dijck en Chris Vandenbroeke
2221 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

5 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
1 april 2004
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 april 2004
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

2221 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid