U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht. Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door de heer André Denys

2042 (2003-2004) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 maart 2004
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

2042 (2003-2004) nr. 1
2042 (2003-2004) nr. 4

Meer details

Verslaggever