U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

van de Vlaamse Regering
2203 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
8 maart 2004
Advies parlementaire commissie gevraagd
16 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies van de Commissie aan de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
27 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2203 (2003-2004) nr. 1
2203 (2003-2004) nr. 2
2203 (2003-2004) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Jos Geysels
Materie
Gewestaangelegenheid