U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

van de Vlaamse Regering
2200 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
8 maart 2004
Advies parlementaire commissie gevraagd
16 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies van de Commissie aan de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 maart 2004
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
27 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
7 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2200 (2003-2004) nr. 1
2200 (2003-2004) nr. 2
2200 (2003-2004) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid