U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing"

2205 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
8 maart 2004
Advies parlementaire commissie gevraagd
15 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
30 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
28 april 2004
In behandeling in plenaire vergadering
29 april 2004
Aangenomen in plenaire vergadering
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2205 (2003-2004) nr. 1
2205 (2003-2004) nr. 2
2205 (2003-2004) nr. 5
2205 (2003-2004) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid