U bent hier

Voorstel van decreet betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector

van Walter Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2177 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
1 april 2004
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 april 2004
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
5 augustus 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2177 (2003-2004) nr. 1
2177 (2003-2004) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Mieke Van Hecke en Bart De Smet
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid