U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie"

van de Vlaamse Regering
2191 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
30 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2191 (2003-2004) nr. 1
2191 (2003-2004) nr. 2
2191 (2003-2004) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Jos Geysels
Materie
Gewestaangelegenheid