U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen betreft

van Francis Vermeiren
2178 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
25 maart 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
1 april 2004
Behandeling in samenhang in commissie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
28 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2178 (2003-2004) nr. 1
2178 (2003-2004) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Jacky Maes
Materie
Gewestaangelegenheid