U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen betreft

van Francis Vermeiren
2178 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
1 april 2004
Behandeling in samenhang in commissie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
28 april 2004
In behandeling in plenaire vergadering
29 april 2004
Aangenomen in plenaire vergadering
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2178 (2003-2004) nr. 1
2178 (2003-2004) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid