U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen, wat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen betreft

van Robert Voorhamme, Marc van den Abeelen, Wivina Demeester-De Meyer, Herman Lauwers en Jo Vermeulen, verslag door Gilbert Van Baelen
2174 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
30 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
28 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
15 oktober 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2174 (2003-2004) nr. 1
2174 (2003-2004) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid