U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

van Luc Martens en Brigitte Grouwels
1960 (2003-2004) nr. 8
Amendement nr. 104
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

3 maart 2004
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk