U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
23 maart 2004
Behandeling in samenhang in commissie
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
28 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
8 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2173 (2003-2004) nr. 1
2173 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Ludwig Caluwé
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid