U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

1777 (2002-2003) nr. 6
Amendementen 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

2 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.