U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, wat betreft de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid, verslag door Anny De Maght-Aelbrecht en Dominique Guns
1678 (2002-2003) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 februari 2004

Documenten

1678 (2002-2003) nr. 1
1678 (2002-2003) nr. 2
1678 (2002-2003) nr. 3
1678 (2002-2003) nr. 6
1678 (2002-2003) nr. 7

Meer details

Verslaggevers
Anny De Maght-Aelbrecht en Dominique Guns