U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding tot oprichting van een jeugdfonds

van Johan Sauwens, Mieke Van Hecke, Carl Decaluwe, Bart De Smet, Trees Merckx-Van Goey en Kris Van Dijck
2142 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

19 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
23 maart 2004
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

2142 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Verslaggever
André Van Nieuwkerke
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid