U bent hier

Ontwerp van decreet houdende omvorming van de vzw 'de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

van de Vlaamse Regering
2145 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
4 maart 2004
Advies parlementaire commissie gevraagd
9 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies van de Commissie aan de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2145 (2003-2004) nr. 1
2145 (2003-2004) nr. 2
2145 (2003-2004) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid