U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, opgemaakt in New York op 15 november 2000

van de Vlaamse Regering
2138 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
30 maart 2004
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
20 april 2004
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
16 juli 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2138 (2003-2004) nr. 1
2138 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Stefaan Platteau
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid