U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

van de Vlaamse Regering
2130 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
16 februari 2004
Advies parlementaire commissie gevraagd
2 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies van de Commissie aan de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
16 maart 2004
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2130 (2003-2004) nr. 1
2130 (2003-2004) nr. 2
2130 (2003-2004) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Mieke Van Hecke
Materie
Gewestaangelegenheid