U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

1462 (2002-2003) nr. 10
Amendementen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 februari 2004
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

1462 (2002-2003) nr. 1
1462 (2002-2003) nr. 3
1462 (2002-2003) nr. 4
1462 (2002-2003) nr. 7
1462 (2002-2003) nr. 8
1462 (2002-2003) nr. 10
1462 (2002-2003) nr. 11