U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de democratische republiek Libanon, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 17 juni 2002

van de Vlaamse Regering
2124 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
23 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2124 (2003-2004) nr. 1
2124 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Stefaan Platteau
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid