U bent hier

Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003, gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van leefmilieu en gezondheid

van de Vlaamse Regering
2112 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
1 april 2004
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
9 juli 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

2112 (2003-2004) nr. 1
2112 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Jan Roegiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid