U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verzoekschrift over een aanwervingsprocedure bij Kind en Gezin en over de werking van de Vlaamse Ombudsdienst. Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van Hecke en de heer Jos Geysels

2104 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

2104 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid