U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
2 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
16 maart 2004
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van : - de 6 erkende erediensten - de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur - de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - de Vereniging van de Vlaamse Provincies - en met professor Urbain Vermeulen (KUL)
30 maart 2004
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking en stemmingen
20 april 2004
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
22 april 2004
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Goedkeuring van het verslag (art. 36, 3. Regl.)
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
6 september 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2100 (2003-2004) nr. 1
2100 (2003-2004) nr. 4
2100 (2003-2004) nr. 5
2100 (2003-2004) nr. 6
2100 (2003-2004) nr. 8
2100 (2003-2004) nr. 10
2100 (2003-2004) nr. 11

Meer details

Verslaggevers
Johan De Roo en Dirk De Cock
Materie
Gewestaangelegenheid