U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

van de Vlaamse Regering
2103 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Advies parlementaire commissie gevraagd
19 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies van de commissie aan de commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
9 maart 2004
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Verslaggever van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen : mevrouw Ria Van Den Heuvel Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
7 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2103 (2003-2004) nr. 1
2103 (2003-2004) nr. 3
2103 (2003-2004) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Sven Gatz
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid