U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

van de Vlaamse Regering
2101 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Advies parlementaire commissie gevraagd
19 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies van de commissie aan de commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
9 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Verslaggever van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen : mevrouw Ann De Martelaer Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 maart 2004
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2101 (2003-2004) nr. 1
2101 (2003-2004) nr. 3
2101 (2003-2004) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Sven Gatz
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid