U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 februari 2004 door de heren Jan Laurys en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, respectievelijk over het pleidooi van de minister-president voor meer Vlaamse autonomie en de verklaringen van federaal premier Verhofstadt betreffende een mogelijke herfederalisering van de arbeidsmarkt, en over de verklaringen van federaal premier Verhofstadt betreffende een mogelijke herfederalisering van sociaal-economische bevoegdheden

van Jan Laurys, Luc Van den Brande en Ludwig Caluwé
2086 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
18 februari 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2086 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid