U bent hier

Ontwerp van decreet houdende machtiging tot creatie van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet

van de Vlaamse Regering
2049 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 januari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
26 januari 2004
Advies parlementaire commissie gevraagd
3 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies van de Commissie aan de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
17 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
30 april 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2049 (2003-2004) nr. 1
2049 (2003-2004) nr. 2
2049 (2003-2004) nr. 3
2049 (2003-2004) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Guy Sols
Materie
Gewestaangelegenheid