U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Marc van den Abeelen, Robert Voorhamme, Jos Stassen en Herman Lauwers houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 9 januari 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening en voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heren Jos De Meyer en Johan Malcorps

2026 (2003-2004) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

23 januari 2004
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

2026 (2003-2004) nr. 1
2026 (2003-2004) nr. 2

Meer details