U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning

1847 (2003-2004) nr. 3
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

21 januari 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1847 (2003-2004) nr. 1
1847 (2003-2004) nr. 2
1847 (2003-2004) nr. 3