U bent hier

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2002. Gedachtewisseling. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitgebracht door de heren Jacky Maes en Gerald Kindermans (Hoofdstuk 5.2 Thematische aanbevelingen inzake milieu, afvalwaterheffing en ruimtelijke ordening)

41 (2002-2003) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 januari 2004

Meer details