U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

van Robert Voorhamme, Marc Cordeel, Jos Bex en Johan Malcorps
1873 (2003-2004) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

15 januari 2004
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1873 (2003-2004) nr. 1
1873 (2003-2004) nr. 2
1873 (2003-2004) nr. 3