U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Motie van de heren Luc Martens, Jos De Meyer en Gilbert Vanleenhove, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Mieke Van Hecke en mevrouw Veerle Heeren c.s. houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State

1955 (2003-2004) nr. 6
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

9 januari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1955 (2003-2004) nr. 1
1955 (2003-2004) nr. 3
1955 (2003-2004) nr. 4
1955 (2003-2004) nr. 6
1955 (2003-2004) nr. 7
1955 (2003-2004) nr. 10
1955 (2003-2004) nr. 13
1955 (2003-2004) nr. 20
1955 (2003-2004) nr. 21
1955 (2003-2004) nr. 22