U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 januari 2004 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over het ontbreken van het dossier van het faciliteitenonderwijs op het Overlegcomité en het uitblijven van een akkoord terzake

van Luk Van Nieuwenhuysen, Julien Librecht en Pieter Huybrechts
2013 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 januari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
21 januari 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2013 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid