U bent hier

Voorstel van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, wat de wijzigingen aan de bindende bepalingen betreft

van Patrick Lachaert, Bruno Tobback, Johan Malcorps en Herman Lauwers
2007 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 januari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
15 januari 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
21 april 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2007 (2003-2004) nr. 1
2007 (2003-2004) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Dominique Guns
Materie
Gewestaangelegenheid