U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Kris Van Dijck, Chris Vandenbroeke en Jan Loones houdende wijziging van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, wat betreft het invoeren van een opleidingsvergoeding bij de overgang van de ene sportvereniging naar de andere binnen eenzelfde sportfederatie. Hoorzitting. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport uitgebracht door de heer Frans De Cock

1894 (2003-2004) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 januari 2004

Documenten

1894 (2003-2004) nr. 1
1894 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever