U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 17 december 1997 houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

van Gerald Kindermans, Eric Van Rompuy, Eddy Schuermans, Veerle Heeren, Johan Sauwens en Riet Van Cleuvenbergen
1994 (2003-2004) nr. 1

Procedureverloop

18 december 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
15 januari 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

1994 (2003-2004) nr. 1
1994 (2003-2004) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid