U bent hier

Voorstel van decreet houdende aanvulling van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, wat het invoeren van de mogelijkheid voor alle agenten van de lokale politie om sluikstorten te verbaliseren en over te gaan tot onmiddellijke inning betreft

van Filip Dewinter, Jan Penris, Hilde De Lobel, Marijke Dillen en Miel Verrijken
1990 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

16 december 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
4 maart 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

1990 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid