U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol bij het verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, met bijlagen, ondertekend in Aarhus op 24 juni 1998

van de Vlaamse Regering
1976 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 december 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
10 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
21 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1976 (2003-2004) nr. 1
1976 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Frans Ramon
Materie
Gewestaangelegenheid