U bent hier

Voorstel van bijzonder decreet van de heren Kris Van Dijck, Jan Loones en Chris Vandenbroeke houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Voorstel van bijzonder decreet van de heer Paul Van Grembergen c.s. houdende vaststelling van de Vlaamse nationale kieskring voor de verkiezing van het Vlaams Parlement. Voorstel van bijzonder decreet van de heren Filip Dewinter, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, Joris Van Hauthem en Jan Penris en mevrouw Marijke Dillen houdende de oprichting van één Vlaamse nationale kieskring met regionale correcties voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Hoorzitting. Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van Hecke

1930 (2003-2004) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

11 december 2003

Documenten

1930 (2003-2004) nr. 1
1930 (2003-2004) nr. 2
1930 (2003-2004) nr. 3
1930 (2003-2004) nr. 4
1930 (2003-2004) nr. 5
1930 (2003-2004) nr. 6

Meer details

Verslaggever