U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Beleidsbrief Leefmilieu. Beleidsprioriteiten 2003-2004. Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening. Beleidsprioriteiten 2003-2004. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitgebracht door de heren Paul Wille en Patrick Lachaert aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2003-2004) nr. 9-G
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 december 2003
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2003-2004) nr. 1-Bijlagen
15 (2003-2004) nr. 2
15 (2003-2004) nr. 6
15 (2003-2004) nr. 9-A
15 (2003-2004) nr. 9-B
15 (2003-2004) nr. 9-C
15 (2003-2004) nr. 9-D
15 (2003-2004) nr. 9-E
15 (2003-2004) nr. 9-F
15 (2003-2004) nr. 9-G
15 (2003-2004) nr. 9-H
15 (2003-2004) nr. 9-I
15 (2003-2004) nr. 9-J
15 (2003-2004) nr. 9-K
15 (2003-2004) nr. 10
15 (2003-2004) nr. 10-Errata

Meer details