U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 4 december 2003 door de heer Luc Martens in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de problematiek van zogenaamde mobbing in het onderwijs

van Luc Martens, Jos De Meyer, Veerle Heeren, Brigitte Grouwels, Kris Van Dijck en Gilbert Vanleenhove
1971 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

4 december 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
18 december 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1971 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid