U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

1695 (2002-2003) nr. 7
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 december 2003
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1695 (2002-2003) nr. 1
1695 (2002-2003) nr. 2
1695 (2002-2003) nr. 5
1695 (2002-2003) nr. 7